ΑΓΟΡΑ - ΔΟΞΑ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ κ.λ.π. ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ

07:15 ΑΓΟΡΑ - ΛΑΛΑΚΙΑ - ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΔΗΛΙ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ- ΑΓΟΡΑ
08:00 ΑΓΟΡΑ - ΛΑΛΑΚΙΑ - ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΔΗΛΙ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ- ΑΓΟΡΑ
09:00 ΑΓΟΡΑ - ΛΑΛΑΚΙΑ - ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΔΗΛΙ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ- ΑΓΟΡΑ
09:30 ΑΓΟΡΑ - ΔΟΞΑ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΟΡΑ
10:00 ΑΓΟΡΑ - ΚΑΡΝΑΓΙΟ - ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ - ΚΑΜΙΝΙΑ - ΑΓΟΡΑ
11:00 ΑΓΟΡΑ - ΔΟΞΑ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΟΡΑ
11:30 ΑΓΟΡΑ - ΛΑΛΑΚΙΑ - ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΔΗΛΙ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ- ΑΓΟΡΑ
12:00 ΑΓΟΡΑ - ΔΟΞΑ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΟΡΑ
13:00 ΑΓΟΡΑ - ΔΟΞΑ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΟΡΑ
13:30 ΑΓΟΡΑ - ΔΟΞΑ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΟΡΑ
14:30 ΑΓΟΡΑ - ΛΑΛΑΚΙΑ - ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΔΗΛΙ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ
15:00 ΑΓΟΡΑ - ΔΟΞΑ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΟΡΑ
18:00 ΑΓΟΡΑ - ΛΑΛΑΚΙΑ - ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΔΗΛΙ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ
19:00 ΑΓΟΡΑ - ΔΟΞΑ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΟΡΑ
20:00 ΑΓΟΡΑ - ΛΑΛΑΚΙΑ - ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΔΗΛΙ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ
21:00 ΑΓΟΡΑ - ΔΟΞΑ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΟΡΑ