Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Σύρος - Ερμουπολη - Κυκλάδες - Ναυτικός Όμιλος  Σύρου
Ναυτικός Όμιλος Σύρου
 
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ναυτικού Ομίλου Σύρου που θα πραγματοποιηθεί στο Νεώσοικό του (Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας-πριν το Λιμεναρχείο) ημέρα Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00.
 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τ.Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 ίδια ώρα.
 
 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 
1.Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. για το έτος 2016 - έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
2. Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων για το έτος 2017
 
Υ.Γ.: Δικαίωμα συμμετοχής στην Τ.Γ.Σ. έχουν τα μέλη του ομίλου που είναι ταμειακά εντάξει.
 
Στα μέλη δεν θα σταλούν προσκλήσεις αλλά θα ενημερωθούν από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.