Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Σύρος - Ερμουπολη - Κυκλάδες - Ναυτικός Όμιλος  Σύρου
Ναυτικός Όμιλος Σύρου
 
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ναυτικού Ομίλου Σύρου που θα πραγματοποιηθεί στο Νεώσοικό του (Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας-πριν το Λιμεναρχείο) ημέρα Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00.
 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τ.Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 ίδια ώρα.
 
 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 
1.Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. για το έτος 2016 - έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
2. Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων για το έτος 2017
 
Υ.Γ.: Δικαίωμα συμμετοχής στην Τ.Γ.Σ. έχουν τα μέλη του ομίλου που είναι ταμειακά εντάξει.
 
Στα μέλη δεν θα σταλούν προσκλήσεις αλλά θα ενημερωθούν από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Δείτε Περισσότερα για Αθλητισμό