Προγραμματική σύμβαση για την καταγραφή Ιερών Ναών και Μνημείων

ΠΝΑΙ & Ιερά Μητρόπολη Σύρου
του Θεοδόση Δανάμπαση

Στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την "Έρευνα για τον Εντοπισμό και τη Συστηματική Καταγραφή των Ιερών Ναών και Μνημείων της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε νησιά των Κυκλάδων'', θα προχωρήσουν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Ιερά Μητρόπολη Σύρου.

Η συστηματική καταγραφή των Ιερών Ναών και Μνημείων περιλαμβάνει την καταχώρηση τους σε βάση δεδομένων και κατάρτιση κριτηρίων, ώστε να κατηγοριοποιούνται σε ομάδες ανάλογα με την θέση, τον τύπο τους, την χρονολόγηση, την προσβασιμότητα τους, ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.λπ.

Η Ιερά Μητρόπολη Σύρου θα αναλάβει την υλοποίηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Προγραμματική Σύμβαση και κάθε σχετική με την εκτέλεση ενέργεια, ενώ η ΠΝΑΙ θα χρηματοδοτήσει από ιδίους πόρους της την έρευνα, με το ποσό των 25.000 ευρώ.

Δείτε Περισσότερα για Θρησκεία