Πρόγραμμα τελετής αγιασμού των υδάτων

Πρόγραμμα τελετής αγιασμού των υδάτων - Σύρος - Ερμούπολη - Κυκλάδες -ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2017
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2017

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

ἀναγγέλλει πρός τόν φιλόχριστο καί εὐσεβῆ λαό τῆς νήσου Σύρου, ὅτι τήν 6 Ἰανουαρίου 2017, ἡμέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ἡ ἑορτή τῶν ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ καί ἡ τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων θά ἑορτασθῆ κατά τό ἀκόλουθο Πρόγραμμα:

Εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί ὥρα 7.30 π.μ. θά τελεσθῇ ὁ Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Θά ἀκολουθήσῃ, περί ὥραν 10.30 π.μ., ἡ τελετή τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων.

Τήν 11 π.μ. θά ξεκινήση ἡ λιτανευτική πομπή, ἐπικεφαλῆς ἔχουσα τόν Μητροπολίτην, συνοδευόμενον ὑφ' ὁλοκλήρου τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς νήσου. Τόν Τίμιον Σταυρόν, ἀνθοστόλιστον θά φέρουν ἐπί ἀργυροῦ δίσκου ἄνδρες τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, μέ τιμητική παράσταση παιδιῶν τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων.

Ἡ πομπή πλαισιουμένη ἀπό τήν Δημοτική Μουσική, τούς Προσκόπους, ἄγημα τῆς Ναυτικῆς Βάσης Ἀγκαθωπῶν καί ἀκολουθούντων ἁπάντων τῶν ἐκπροσώπων τῶν Περιφερειακῶν, Δημοτικῶν, Στρατιωτικῶν καί Δικαστικῶν Ἀρχῶν, ἐκπροσώπων τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, ὡς καί τοῦ φιλευσεβοῦς λαοῦ, θά κατευθυνθῇ, διά τῶν ὁδῶν Καραολῆ καί Δημητρίου, Πλατείας Θεάτρου, ἔμπροσθεν Ο.Τ.Ε., Ἐλευθ. Βενιζέλου (πρ. Ἑρμοῦ), παραλιακῆς (Πέτρου Ράλλη), εἰς τήν ἀποβάθρα τῆς πλατείας Κανάρη, ὅπου ἀπό εἰδικά διακεκοσμημένη ἐξέδρα ὁ Μητροπολίτης θά ρίψη τόν Τίμιον Σταυρόν εἰς τήν θάλασσαν.

Πλοῖον τοῦ πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τά σκάφη τοῦ Λιμεναρχείου καί Νεωρίου, ὁ Ν.Ο.Σ. ὡς καί οἱ ἁλιεῖς θά ἀποδώσουν τιμές.

Ὁ κολυμβητής, πού θά ἀνασύρη τόν Σταυρόν, θά λάβη ἀπό τόν Σεβασμιώτατον, ὡς εὐλογία, χρυσό ἐπιστήθιο Σταυρό.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Τίμιος Σταυρός θά διακομισθεῖ εἰς τήν Ναυτικήν Ἀκαδημίαν, ὅπου καί ἀπολυθήσεται ἡ Τελετή.

Τελετάρχης ὁρίζεται ὁΑἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Φλαβιανός Ἀλμπέσκου. Καλοῦνται ὅλοι οἱ Χριστιανοί τῆς Σύρου ὅπως προσέλθουν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν διά νά συμπροσευχηθοῦν καί ἀκολούθως νά συμμετάσχουν εἰς τήν τελετήν τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων