Καταγγέλλει τους καταγγέλλοντες ο Μάρκος Βουτσίνος

 

Αιχμηρός και με βολές κατά συγκεκριμένων προσώπων, ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων Μάρκος Βουτσίνος απαντά στα όσα του προσάπτουν κάποιοι - καλυπτόμενοι από ανωνυμία - τονίζοντας ότι ως Ε.Κ. γνωρίζουν και τα ονόματά τους και την δράση τους και επιφυλάσσονται για αποκαλύψεις μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας την Κυριακή  1 Οκτωβρίου 2017.

του Γιώργου Αλβέρτη

Ο κ. Βουτσίνος καταγγέλλει   βανδαλισμούς  στο αυτοκίνητό του και προπηλακισμό του στο γραφείο του στο Ε.Κ. με απειλές του τύπου «δεν θα βγεις ζωντανός από δω μέσα» κατ’ εξακολούθηση, ενώ  και ο Γραμματέας του Ε.Κ. Γιάννης Μπάιλας  επιβεβαιώνει τα λεχθέντα, υπογραμμίζοντας ότι και ο ίδιος έχει πέσει θύμα απειλών.

Καθιστά  δε σαφές  ότι «φαντάσματα του παρελθόντος, τα οποία εκδιώχτηκαν με μομφή από τους εργαζομένους  του Νεωρίου επιχειρούν την διάλυση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων, υπογραμμίζοντας ότι θα δεν πετύχουν τους στόχους τους γιατί οι εργαζόμενοι έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει πλέον, καθώς  η Γενική Συνέλευση της προπερασμένης  Τετάρτης  διεξήχθη σε ήρεμο και δημιουργικό κλίμα με την πλειοψηφία των αποφάσεων να λαμβάνονται ομόφωνα.

Παράλληλα τονίζει ότι το Σωματείο  (το κατονομάζει στο video) το οποίο  αντιδρά στη νομιμότητα των ενεργειών του Ε.Κ.  δεν έχει διενεργήσει νομότυπα τις εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. κάνοντας λόγο: 1)  για απουσία δικαστικού   αντιπροσώπου στην Άνδρο επί 35 ψηφισάντων μελών 2) ότι δεν υπάρχει  κατάσταση ψηφισάντων και μελών  με διαγραμμένα τα μέλη  του σωματείου  3) ότι στην ‘Άνδρο το εκλεγμένο μέλος της διοίκησης Β.Λ. του Ι. εμφανίζεται και ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής,  κάτι που απαγορεύεται από τον  1264/82, και  δ) ότι δεν υπάρχει ορισμός Δικαστικών Αντιπροσώπων  ενώ το σωματείο δεν ζήτησε, όπως φαίνεται στο έγγραφο διορισμού, δικαστικό αντιπρόσωπο στην Άνδρο.

Κάνει γνωστό  λοιπόν ότι κατά την συζήτηση στο Δ.Σ. είχε κληθεί και ο Πρόεδρος του  ανωτέρου Σωματείου, ο οποίος σημειωτέον είναι και μέλος της Διοίκησης του Ε.Κ.Κ.  ο οποίος δεν προσήλθε.: «Έτσι, η απόφαση, οι αντιπρόσωποι του ανωτέρου σωματείου να μην συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του Ε.Κ.Κ. εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων στις 23-09-2017» τονίζει.

Τέλος κάνει λόγο για  συνδικαλιστές που έχουν μείνει χωρίς στέγη,  καθώς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τους απέπεμψαν,  κάνοντας σαφές  ότι οι ίδιοι ευθύνονται  και για το κλείσιμο του Νεωρίου, ενώ επιφυλάχθηκε για αποκαλύψεις οι οποίες, όπως χαρακτηριστικά είπε, θα κάνουν πολλούς να χάσουν τον ύπνο τους.  

Όσον αφορά την παραίτηση της Εξελεγκτικής  Επιτροπής  ξεκαθαρίζει ότι οι ερωτώντες τους λόγους  που συνέβη αυτό γνωρίζουν πολύ καλά τι συνέβη, καθώς εκείνοι με «ταξίματα»  και «απειλές»  εξώθησαν κάποια μέλη σε παραίτηση με μόνο στόχο να κωλυσιεργήσουν την εκλογική διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι  λύση έδωσε η ομόφωνη απόφαση (24 στα 24) της Γενικής Συνέλευσης  Αντιπροσώπων στις 23-09-2017.

Περισσότερα στο Video  που ακολουθεί:

 

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ AΠANTHΣH ΤΟΥ ΠPOEΔPOY E.K.KYKΛAΔΩN ΣTH ΣYKOΦANTIKH ΔHMOΣIEYΣH ANΩNYMOY KATAΓΓEΛONTOΣ, ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ

«ΣTO ΔHMOΣIEYMA ΠOY ΣYKOΦANTEI KAI ΠPOΣBAΛEI TO EPΓATIKO MAΣ KENTPO,TH ΣYNTPIΠTIKH ΠΛEIOΨHΦIA TΩN MEΛΩN TOY Δ.Σ. KAI EMOY ΠPOΣΩΠIKA,AΠANTΩ ME THN EΞHΣ ΦPAΣH: "KAΘAPOΣ OYPANOΣ AΣTPAΠEΣ ΔEN ΦOBATAI"!!! 

TO Δ.Σ. TOY E.K.KYKΛAΔΩN ENHPΓHΣE BAΣEI TOY KATAΣTATIKOY TOY KAI TOY N.1264/82,EΛEΓXONTAΣ, ΩΣ OΦEIΛE,TA ΔIKAIOΛOΓHTIKA OΛΩN TΩN ΣΩMATEIΩN MEΛΩN TOY.

TA ΣYΓKEKPIMENA ΣΩMATEIA ΠOY ANAΦEPONTAI ΣTO ΔHMOΣIEYMA ΔIEΠPAΞAN ΠΛHΘOΣ ΠAPANOMIΩN OΠΩΣ:
A)EKΛOΓEΣ XΩPIΣ THN ΠAPOYΣIA ΔIKAΣTIKOY ANTIΠPOΣΩΠOY B)ΔEN ΠPOΣKOMIΣAN KATAΣTAΣH ΨHΦIΣANTΩN Γ)OPIΣAN ΠPOEΔPO EΦOPEYTIKHΣ YΠOΨHΦIO O OΠOIOΣ EMΦANIZETAI KAI EKΛEΓMENOΣ ΣTO Δ.Σ. TOY ΣYΛΛOΓOY Δ)ΔIENHPΓHΣAN ΠAPANOMA TIΣ EKΛOΓEΣ TOYΣ ENΩ H ΘHTEIA TOYΣ EIXE ΛHΞEI ΠPIN 5(ΠENTE) MHNEΣ E)ΔEN KATEBAΛAN OYTE TIΣ MEIΩMENEΣ KATA 80% EIΣΦOPEΣ TOYΣ ΠPOΣ TO EPΓATIKO KENTPO!!!

KAΠOIOI ΠIΣTEYOYN OTI ΘA MΠOPOYΣAN NA ΣYMMETEXOYN ΣTO EKΛOΓOAΠOΛOΓIΣTIKO ΣYNEΔPIO MAΣ ME THN ΣΩPEIA ΠAPABAΣEΩN ΠOY ΠPOANAΦEPAME,ME ΔOΛO,ΩΣTE NA ΘEΣOYN ΣE KINΔYNO THN NOMIMOTHTA TΩN APXAIPEΣIΩN KAI THN ΣYMMETOXH MAΣ ΣTO ΣYNEΔPIO THΣ ΓΣEE!!!

ΔHΛΩNOYME ΛOIΠON ΠPOΣ OΛOYΣ OTI TO EPΓATIKO KENTPO ΔEN ΠPOKEITAI NA ΓINEI OYTE ANΔPO ΠAPANOMIAΣ OYTE NEO EΦAΛTHPIO AYTΩN ΠOY EXAΣAN TO ΣTAΣIΔI TOYΣ!!!

ΠAPOTI ENΩ ΠPOΣKΛHΘHKAN ΩΣ MEΛH TOY Δ.Σ. ΣTO ΣYMBOYΛIO ΠOY ΠPAΓMATOΠOIHΘHKE ΣTIΣ 12/9 ΔEN ΠAPEΣTHΣAN,ΠAPOTI TOYΣ EΓINAN ΠPOΦOPIKEΣ ΣYΣTAΣEIΣ ΓIA TIΣ EΛΛEIΨEIΣ KAI TIΣ ΠAPATYΠIEΣ,ENHPΓHΣAN OΠΩΣ EIXAN MAΘEI NA ENEPΓOYN,PIXNONTAΣ ΛAΣΠH ΣTON ANEMIΣTHPA,ΠPOΣBAΛΛONTAΣ KAI ΣYKOΦANTΩNTAΣ OΣOYΣ ΔIAΦΩNHΣAN MAZI TOYΣ ΓIA TO ZHTHMA TOY NAYΠHΓEIOY!!!

EMEIΣ,ΣTOYΣ ΔYΣKOΛOYΣ AYTOYΣ KAIPOYΣ ΓIA OΛOYΣ TOYΣ EPΓAZOMENOYΣ KAI ΓIA OΛOYΣ TOYΣ ΠOΛITEΣ,EΠIΔIΩKOYME THN OΣO TO ΔYNATON MEΓAΛYTEPH ΣYΣΠEIPΩΣH KAI EKΠPOΣΩΠHΣH TΩN EPΓAZOMENΩN ME TA ΣΩMATEIA MEΛH MAΣ KAI TOYΣ EKΛEΓMENOYΣ ME NOMIMEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ ANTIΠPOΣΩΠOYΣ!!!

TA ΣTOIXEIA ΓIA OΣOYΣ EΠIΔIΩKOYN NA MAΘOYN THN AΛHΘEIA EINAI ΣTHN ΔIAΘEΣH TOYΣ KAI BPIΣKONTAI ΣTO EPΓATIKO MAΣ KENTPO!!!»

BOYTΣINOΣ MAPKOΣ