Εξωδικαστικός συμβιβασμός για το επίδομα των 176 ευρώ

Εξωδικαστικός συμβιβασμός για το επίδομα των 176 ευρώ - Σύρος - Ερμούπολη - Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 
Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για το επίδομα των 176 ευρώ θα προχωρήσουν Δήμος και Δημοτικοί Υπάλληλοι, καθώς, ύστερα από συζήτηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας Οικονομικής Επιτροπής, κρίθηκε ως η προσφορότερη απόφαση και για τις δύο πλευρές.
 
του Θεοδόση Δανάμπαση
 
Για τον σκοπό αυτό, μάλιστα, σύμφωνα και με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, το θέμα διαβιβάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου έγινε αποδεκτή η εισήγηση της Υπηρεσίας να υπάρξει συναινετική αναβολή της εκδίκασης των εφέσεων του Δήμου κατά των με αρ. 81 και 184/2011 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου για την καταβολή επιδόματος 176 ευρώ στους εργαζομένους στον πρώην Δήμο Άνω Σύρου και στο πρώην Αθλητικό Κέντρο του Δήμου.
 
Ουσιαστικά, κερδίζεται χρόνος για να διαμορφωθεί η νέα νομολογία που θα αναλύσει και τα παραδείγματα μεγαλύτερων Δήμων οι οποίοι βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.
 
Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως το ύψος του ποσού του αιτούμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού, το οποίο συνυπολογιζόμενων των λοιπών επιβαρύνσεων υπερβαίνει τις 450.000 ευρώ για τους εργαζόμενους στον πρώην Δήμο Άνω Σύρου, στο πρώην Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ερμούπολης και στον πρώην Δήμο Ερμούπολης.
Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να εξασφαλίζεται ένα ποσό κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό της τάξης των 50.000 ευρώ έτσι ώστε, αν δεν υπάρξουν ριζικά δυσμενέστερες οικονομικές συνθήκες, να αποπληρωθεί το συνολικό ποσό σε βάθος δεκαετίας.