ΚΤΕΛ Σύρου ολα τα δρομολόγια

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΓΑΛΗΣΣΑ - ΦΟΙΝΙΚΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ - ΒΑΡΗ - ΑΖΟΛΙΜΝΟ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ:

09:00 - (13:15 έως Ποσειδωνία) - 14:30 - (18:00 έως 30/10)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

06:30 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ - ΠΑΡΑΚΟΠΗ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - Μ. ΓΙΑΛΟ - ΒΑΡΗ - ΑΖΟΛΙΜΝΟ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

07:30 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ

13:50 ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΑΖΟΛΙΜΝΟ - ΒΑΡΗ - ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΑ - ΓΑΛΗΣΣΑ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ:

11:30 - (13:15 έως Ποσειδωνία) -14:30 - 16:30 (Το δρομολόγιο 16:30 κατεβαίνει από ΚΙΝΙ - ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ)

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

06:30 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΒΑΡΗ - Μ. ΓΙΑΛΟ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΑ - ΓΑΛΗΣΣΑ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΚΙΝΙ:

07:10 (Σχολικό) - 09:30 (από 2/11 Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή) - 14:30 - 16:30 (Το δρομολόγιο 16:30 ΑΖΟΛΙΜΝΟ - ΒΑΡΗ - Μ. ΓΙΑΛΟ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΑ - ΓΑΛΗΣΣΑ - ΚΙΝΙ)

ΚΙΝΙ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ:

07:35 (Σχολικό) - 09:50 - 14:50 - 17:20

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ - ΧΡΟΥΣΣΑ - ΠΑΡΑΚΟΠΗ - ΒΗΣΣΑ - ΠΑΡΑΚΟΠΗ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ:

ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

06:30 ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ - ΠΑΡΑΚΟΠΗ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ Μ. ΓΙΑΛΟ - ΒΑΡΗ - ΑΖΟΛΙΜΝΟ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

14:30 ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ - ΧΡΟΥΣΣΑ - ΠΑΡΑΚΟΠΗ - ΒΗΣΣΑ - ΑΔΕΙΑΤΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΑ & ΚΥΡΙΑΚΕΣ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΓΑΛΗΣΣΑ - ΦΟΙΝΙΚΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ - ΒΑΡΗ - ΑΖΟΛΙΜΝΟ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ:

09:00 - 13:00 - 18:00 (Τα δρομολόγια 09:00 & 13:00 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ - ΚΙΝΙ - ΓΑΛΗΣΣΑ - ΦΟΙΝΙΚΑ - ΑΖΟΛΙΜΝΟ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ)

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΑΖΟΛΙΜΝΟ - ΒΑΡΗ - ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΑ - ΓΑΛΗΣΣΑ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ:

10:45 - 14:30 - 16:30 (Το δρομολόγιο 16:30 κατεβαίνει από ΓΑΛΗΣΣΑ - ΚΙΝΙ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ)

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΚΙΝΙ:

09:00 - 13:00

ΚΙΝΙ - ΓΑΛΗΣΣΑ - ΦΟΙΝΙΚΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ - ΒΑΡΗ - ΑΖΟΛΙΜΝΟ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ:

09:20 - 13:20

ΚΙΝΙ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ: 17:20