Μειωμένα έως μηδενικά τέλη για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Μειωμένα έως μηδενικά τέλη για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες - Πάρος - Κάνει πράξη την κοινωνική πολιτική ο Δήμος  Πάρου

Κάνει πράξη την κοινωνική πολιτική ο Δήμος  Πάρου

 

Εισήγηση Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Κωβαίου για ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ κατά 7%

Στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πάρου και μετά τη σημερινή εισήγηση του Δημάρχου Πάρου και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα τεθεί προς έγκριση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση μείωσης των οικιακών δημοτικών τελών στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ως Δήμαρχος, έθεσε την ανάγκη αναπροσαρμογής των τελών για τους συνδημότες μας λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής και τη μείωση του εισοδήματος όλων των πολιτών.

Έτσι, ο Δήμος Πάρου με κοινωνική ευαισθησία, παράλληλα με το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης που αναπτύσσει, θα συνεχίσει και μέσω της πολιτικής των οικιακών δημοτικών τελών, την στήριξη της κοινωνίας και κυρίως των νοικοκυριών.

Το ποσοστό της μεσοσταθμικής μείωσης των δημοτικών τελών, εφόσον εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι περίπου 7,14% και συνολικού ύψους 208.000,00 € ετησίως.  Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα απαλλαγής δημοτικών τελών σε άτομα που συνδυάζουν τουλάχιστον δύο (2) από τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που θέτει ο νόμος.