Κυριτσόπουλος Τάκης.

Ναυτική Ποίηση από τον Τάκη Κυριτσόπουλο

Ταξίδι - Σύρος - Ναυτική Ποίηση από τον Τάκη Κυριτσόπουλο

Συριανή ποίηση από τον Τάκη Κυριτσόπουλο

Ο Εχθρός - Σύρος - Ερμούπολη - Συριανή ποίηση από τον Τάκη Κυριτσόπουλο

Συριανή Ναυτική Ποίηση

ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ - Σύρος - Ερμούπολη - Συριανή Ναυτική Ποίηση

Ξέσκεποι δρόμοι...

Οι αποτυχημένοι ΣΥΡΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Ξέσκεποι δρόμοι...

(Ναυτική Ποίηση)

KΥΚΛΟΣ Ναυτική Ποίηση) - Τάκης Κυριτσόπουλος
Subscribe to Κυριτσόπουλος Τάκης.