Έχασε την μάχη ο δημοτικός σύμβουλος Μάρκος Γαδ

Έχασε την μάχη ο δημοτικός σύμβουλος Μάρκος  Γαδ - Σύρος - Ερμούπολη - Κυκλάδες - 130 Χρόνια πριν, στην Ερμούπολη
130 Χρόνια πριν, στην Ερμούπολη
 
Μετά πολυώδυνον νόσον ετελεύτησε ο Μάρκος  Γαδ, δημοτικός σύμβουλος, εκ των προκρίτων Συρίων και εκ των πρώτων ιδρυσάντων   ενταύθα βιομηχανικά καταστήματα, ανήρ έντιμος, απολαύων της γενικής υπολήψεως και τιμής.
 
Η εκφορά του νεκρού αυτού εγένετο την επομένην επιβλητική, ήν πολύ πλήθος παρακολούθησεν.