Ακτοπλοϊκή σύνδεση Σύρου – Λαυρίου

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Σύρου – Λαυρίου  - Ερμούπολη - Κι όμως πριν 130 χρόνια αποτελούσε πραγματικότητα

Κι όμως πριν 130 χρόνια αποτελούσε πραγματικότητα

 

Η Ελληνική Ατμοπλοΐα από 1ης / 13ης Αυγούστου εγκαινίασεν νέαν γραμμήν μεταξύ Σύρου και Λαυρίου δις της εβδομάδος.