Τους παρώτρυνεν να συνεισφέρωσιν ό,τι δύνανται στους σεισμοπαθείς

Τους παρώτρυνεν να συνεισφέρωσιν ό,τι δύνανται στους σεισμοπαθείς - Σύρος - Ερμούπολη - ΠΡΙΝ 130 ΧΡΟΝΙΑ στον Μπάο της Σύρου
ΠΡΙΝ 130 ΧΡΟΝΙΑ στον Μπάο της Σύρου

 

ΜΕΤΑ πολλής ευχαριστήσεως επληροφορήθημεν ότι, ο αιδ. Ν. Χαλαβαζής, εφημέριος της εξοχικής ενορίας Μπάου (ο σημερινός Πάγος) κατά την λειτουργίαν της παρελθούσης Κυριακής και ως εφημέριος και ως μέλος της επιτροπής του χωρίου, διά μακρών παρέστησε προς τους ενορίτας αυτού, το μέγεθος της συμφοράς των εκ του σεισμού της Πελοποννήσου παθόντων και παρώτρυνεν αυτούς να συνεισφέρωσιν ό,τι δύνανται υπέρ των παθόντων.