ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ - ΧΡΟΥΣΣΑ - ΠΑΡΑΚΟΠΗ - ΒΗΣΣΑ - ΠΑΡΑΚΟΠΗ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ:

06:30 ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ - ΠΑΡΑΚΟΠΗ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ Μ. ΓΙΑΛΟ - ΒΑΡΗ - ΑΖΟΛΙΜΝΟ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
14:30 ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ - ΧΡΟΥΣΣΑ - ΠΑΡΑΚΟΠΗ - ΒΗΣΣΑ - ΑΔΕΙΑΤΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ