«Απαιτούν άμεσες λύσεις ουσίας»

«Απαιτούν άμεσες λύσεις ουσίας» - Σύρος - Ερμούπολη - Ψήφισμα Εργοστασιακού Σωματείου Νεωρίου

Ψήφισμα Εργοστασιακού Σωματείου Νεωρίου

 
ΨΉΦΙΣΜΑ
 
Το Εργοστασιακό Σωματείου Νεωρίου μετά από το αδιέξοδο που έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοί του και οι εγκαταστάσεις του ναυπηγείου απαιτούν από όλους τους εμπλεκόμενους κυβερνητικούς και τοπικούς φορείς άμεσες λύσεις ουσίας για το οικονομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς.
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
 
1. Εξασφάλιση οφειλών όλων των εργαζομένων (μόνιμοι, έκτακτοι, συνταξιούχοι)
 
2. Διασφάλιση θέσεων εργασίας όλου του προσωπικού (τακτικοί, έκτακτοι)
 
3. Διασφάλιση εργαζόμενων και εγκαταστάσεων από ΔΕΗ, νερό, πυρασφάλεια
 
4. Άμεση κρατική παρέμβαση και λύση στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώς