Κροκοδείλια δάκρυα για τις αυξήσεις των δημοτικών τελών

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

του Θεοδόση Δανάμπαση

Με κύριο χαρακτηριστικό τη μεσοσταθμική αύξηση των δημοτικών τελών κατά 5,5% για το 2017, ώστε να καλυφτεί η τρύπα των ανείσπρακτων τελών του 2016 (κυρίως μη αποδιδόμενα κονδύλια από τα ανείσπρακτα της ΔΕΗ και την αύξηση του ΦΠΑ), συνολικού ύψους 240.000 ευρώ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η μαραθώνια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την οικιακή χρήση, οι συντελεστές τροποποιούνται για το 2017 ως εξής:

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣH ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ 2017 ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ 2016
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 1,20 1,25
ΜΑΝΝΑ 1,20 1,25
ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ 1,15 0,89
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 1,15 0,97

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ 2017 ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ 2016
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 4,20 4,20
ΜΑΝΝΑ 2,90 2,90
ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ 2,90 2,90
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2,90 2,45

Αυτό σημαίνει ότι για την Ερμούπολη, για οικιακή χρήση, θα υπάρξει μια ανεπαίσθητη μείωση τελών, συνολικού ύψους 30.000 ευρώ, κατά την οποία ένα μέσο νοικοκυριό 80 τμ θα εξοικονομήσει 0,33 λεπτά τον μήνα ή 4 ευρώ ετησίως!

Στην περίπτωση του Μάννα, το συνολικό όφελος των δημοτών ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Στην περίπτωση της Άνω Σύρου, θα υπάρξει αύξηση τελών συνολικού ύψους 120.000 ευρώ, κατά την οποία ένα μέσο νοικοκυριό 80 τμ θα επιβαρυνθεί με 1,73 ευρώ τον μήνα ή 20,80 ευρώ ετησίως. Σε αυτά τα ποσά, βέβαια, δεν συμπεριλαμβάνονται οι στεγασμένοι χώροι, οι οποίοι προστίθενται και υπολογίζονται κανονικά στα τέλη της ΔΕΗ, και οι οποίοι στις περισσότερες των περιπτώσεων ξεπερνούν τα τετραγωνικά μέτρα μιας οικίας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται συνολικά και τα πραγματικά ποσά που θα πληρώσει κάθε νοικοκυριό.

Ανάλογη είναι και η περίπτωση της Ποσειδωνίας, όπου θα υπάρξει αύξηση των τελών συνολικού ύψους 120.000 ευρώ, κατά την οποία ένα μέσο νοικοκυριό 80 τμ θα επιβαρυνθεί με 1,20 ευρώ τον μήνα ή 14,40 ευρώ ετησίως.Σε αυτά τα ποσά, βέβαια, δεν συμπεριλαμβάνονται οι στεγασμένοι χώροι, οι οποίοι προστίθενται και υπολογίζονται κανονικά στα τέλη της ΔΕΗ, και οι οποίοι στις περισσότερες των περιπτώσεων ξεπερνούν τα τετραγωνικά μέτρα μιας οικίας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται συνολικά και τα πραγματικά ποσά που θα πληρώσει κάθε νοικοκυριό.

Σε ότι αφορά την επαγγελματική χρήση των ακινήτων, οι συντελεστές μένουν ως έχουν σε Ερμούπολη και Άνω Σύρο, ενώ αυξάνονται για τους επαγγελματίες της Ποσειδωνίας κατά 0,45 λεπτά/τμ. Σε αυτά τα ποσά, βέβαια, δεν συμπεριλαμβάνονται οι στεγασμένοι χώροι, οι οποίοι προστίθενται και υπολογίζονται κανονικά στα τέλη της ΔΕΗ, και οι οποίοι στις περισσότερες των περιπτώσεων ξεπερνούν τα τετραγωνικά μέτρα μιας επιχείρησης, με αποτέλεσμα να αυξάνονται συνολικά και τα πραγματικά ποσά που θα πληρώσει κάθε επαγγελματίας.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες δημοτικών τελών (τέλη διαφήμισης, χρήσεως πεζοδρομίων - πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, δικαιωμάτων δημοτικού σφαγείου και μη δυνητικών τελών), οι συντελεστές έμειναν αμετάβλητοι, ενώ υπήρξαν και κάποιες μικρές μεταβολές στα τέλη δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου, και στο τέλος ακίνητης περιουσίας, όπου επιχειρήθηκε μια ευθυγράμμιση με τις νέες ισχύουσες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Όπως τόνισαν ξανά τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, δεν ήταν καθόλου ευχάριστο το γεγονός ότι προέβησαν σε αυξήσεις των δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας στην Άνω Σύρο και την Ποσειδωνία, αφού τα μέτρα αυτά ήταν επιβεβλημένα για να επέλθει μία σύγκλιση των τελών μεταξύ όμοιων δημοτικών ενοτήτων, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του "Καλλικράτη".

Αντιθέτως, η μειοψηφία αλλά και η δημοτική σύμβουλος Μαρία Καζαντζάκη, μίλησαν για έλλειψη επενδυτικών δράσεων, και άλλων στοιχείων που δεν δικαιολογούν καθόλου την αύξηση των τελών για το 2017.

Αναλυτικό ρεπορτάζ θα υπάρξει στο ερχόμενο φύλλο του "Λ".

Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση που έκανε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαμανώλης στο Δημοτικό Συμβούλιο.