Μη πειστικές απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα του Νίκου Φωτεινιά (video)

Μη πειστικές απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα του Νίκου Φωτεινιά - Σύρος - Ερμούπολη - Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σύρου Ερμούπολης: Μειωμένος κατά 1.000.000 ο προϋπολογισμός του 2017
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σύρου Ερμούπολης: Μειωμένος κατά 1.000.000 ο προϋπολογισμός του 2017

 

Όλα προοιώνιζαν ότι η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για το Οικονομικό Έτος 2017, απόντος του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Ανδρέα Γιαλόγλου  θα κινούταν σε χαμηλούς τόνους και δίχως εντάσεις.

του Γιώργου Αλβέρτη

Ωστόσο οι εύστοχες ερωτήσεις και παρατηρήσεις  του δημοτικού συμβούλου Νίκου Φωτεινιά προκάλεσαν – εκτός της έκδηλης αμηχανίας των συμβουλών της δημοτικής πλειοψηφίας και προσωπικά του αντιδημάρχου επί των οικονομικών Γιώργου Παπαμανώλη -  και εντάσεις , ενώ δεν έλειψαν και αυτή την φορά τα απαξιωτικά σχόλια και οι γκριμάτσες από τους συνήθεις "υπόπτους".

Μειωμένος κατά 1.000,0000 ευρώ θα είναι ο νέος προϋπολογισμός του Δήμου σύμφωνα με παραδοχή του αντιδημάρχου Γιώργου Παπαμανώλη ο οποίος αναλύοντας τους λόγους που επιβάλουν αυτή την μείωση  έκανε σαφές ότι τα έσοδα εμφανίζουν πτωτική τάση τη στιγμή που τα έξοδα εμφανίζονται αυξημένα. «Ο προϋπολογισμός δεν είναι αυτός που θα επιθυμούσαμε ιδανικά, είναι όμως αυτός που μπορούμε» είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι θα προσπαθήσουν παρά το μειωμένο κόστος να παράσχουν το ίδιο ποιοτικό αποτέλεσμα.

Ο κ. Φωτεινιάς, αν και μόνος του, κατάφερε να αποδημήσει  τα περισσότερα εκ των επιχειρημάτων της πλειοψηφίας η οποία εμφανίστηκε παντελώς ανέτοιμη να απαντήσει στα ερωτήματά του με αποκορύφωμα την επί  10λεπτο διακοπή της συνεδρίασης προκειμένου να βρουν τα σχετικά έγγραφα: «Ήρθατε στον πόλεμο χωρίς πυρομαχικά και όπλα» είπε αστειευόμενος ο κ. Φωτεινιάς στον αμήχανο Γ. Παπαμανώλη .   

Κατηγόρησε δε την πλειοψηφούσα παράταξη, ότι ενώ ως συνδυασμός  είχαν ζητήσει κάποια οικονομικά στοιχεία προκειμένου να τεκμηριώσουν τις θέσεις τους, αυτά τους παραδόθηκαν μόλις ένα τέταρτο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, σημειώνοντας ότι ήταν αδύνατον να προλάβει να τα μελετήσει προκειμένου  να συγκροτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα επί του προϋπολογισμού, ο οποίος όπως τόνισε έχει αρκετές διαφορές από το προσχέδιο.  

Παράλληλα κατήγγειλε το γεγονός ότι δεν τους παρεδόθη το έγγραφο με τις επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου, με τον αντιδήμαρχο  να εμμένει ότι δεν τους ζητήθηκε. Ωστόσο μπροστά στην επιμονή του ότι δεν δύναται να αποφασίσει χωρίς να γνωρίζει τις επισημάνσεις του εν λόγω οργάνου αναγκάστηκαν να του παράσχουν ένα αντίγραφο, στο μέσον κυριολεκτικά της συνεδρίασης!!!

Τελικά ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με την μειοψηφία του κ. Φωτεινιά ο οποίος αξίζει να αναφερθεί ότι απέτρεψε μια ακόμη ακύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ανακαλύπτοντας ένα λογιστικό λάθος.  

Οι παρατηρήσεις  και η πρόταση της μειοψηφίας έχει ως ακολούθως:

1. Από τότε που συζητήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ζητήσαμε συγκεκριμένα οικονομικά τα οποία είναι απαραίτητα για να καταρτιστεί σωστά ο προϋπολογισμός από την οικονομική επιτροπή, τα οποία δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα: (σ.σ. παραδόθηκαν κατά την διάρκεια της συνσεδρίασης)

•      Ανακεφαλαιωτική βεβαίωση από το τμήμα μισθοδοσίας από την οποία προκύπτει το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας ανά υπηρεσία και σχέση εργασίας καθώς και ο αριθμός των υπαλλήλων,

•       Στατιστικό δελτίο του μήνα αναφοράς,

•       Γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ,

Η αίτηση της υπαγωγής του Δήμου στο πρόγραμμα επιχορήγησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει τα παραπάνω στοιχεία προκαλεί σημαντικές αμφιβολίες όσον αφορά τη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού σε τεχνικό επίπεδο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επανάληψη των περσινών δυσάρεστων καταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο που κατατίθεται σήμερα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο τέθηκε προς έλεγχο στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας.

2. Υπολογισμός χρηματικού υπολοίπου του προϋπολογισμού 2017 δεν συμφωνεί με τη διαφορά εκτιμήσεων εισπράξεων/πληρωμών του προηγούμενου οικονομικού έτους. Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχη αναφορά είχαμε κάνει και την προηγούμενη χρονιά κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο και η οποία είχε οδηγήσει τελικά στην αναπομπή του προϋπολογισμού.

Δεν έχει εγγραφεί το σύνολο των υποχρεωτικών δαπανών του Κώδικα. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην σύμβαση της Παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου - εκτέλεση της αστικής συγκοινωνίας με το ΚΤΈΛ (ΑΔΑ: 7ΘΧΓΩΗΟ-ΤΦΗ), η οποία εγγράφεται σε αξία μικρότερη σε σχέση με την σύμβαση που έχει συναφθεί και η οποία δείχνει την δυσκολία που αντιμετωπίζει ο Δήμος προκειμένου να καταρτίσει έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.

 4· Οι κακές επιλογές, οι αλόγιστες δαπάνες και οι άστοχες ενέργειες που έγιναν από την παρούσα δημοτική αρχή έχουν ναρκοθετήσει την πορεία του Δήμου μας. Το σχέδιο του προϋπολογισμού που προτείνεται επιβεβαιώνει την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου και μαρτυρά την πλήρη απουσία σχεδιασμού για το μέλλον. Όπως και ο προϋπολογισμός της προηγούμενης χρονιάς, καταρτίζεται με τρόπο δημοσιονομικά ανεύθυνο και χωρίς να μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα των δημοτών.

Περισσότερα στην έντυπη έκδοση του ΛΟΓΟΥ καθώς και στο Video που ακολουθεί.