Παρουσίαση του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (BINTEO)

ΕΡΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΕ
του Θεοδόση Δανάμπαση

Δείχνοντας για μια ακόμη φορά την ευαισθησία της στην υπεύθυνη ενημέρωση και κατάρτιση των τεχνικών, τεχνιτών και μηχανικών του κλάδου, η εταιρεία ΕΡΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΕ, μέσω του διευθυντή της Ιωάννη Σαμανίου, παρουσίασε δύο από τα βασικά μέλη της ειδικής Τεχνικής Επιτροπής, κ.κ. Νικόλαο Λίτινα και Βασίλειο Σκαράκη, που συνέταξαν τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και Σιδηρών Οπλισμών.

Αρχικά, ο Νικόλαος Λατίνας, πολιτικός μηχανικός του ΕΜΠ - πρώην διευθυντής ποιότητας της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - πρώην Πρόεδρος Συμβουλίου Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ και επικεφαλής Αξιολογητής του ΕΣΥΔΔ, παρουσίασε τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος που πλέον ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα αδρανή υλικά που απαιτούνται στον νέο Κανονισμό, κάνοντας ειδικές αναφορές στις διαφορές με τον προηγούμενο κανονισμό, τις υποχρεώσεις των μηχανικών και των παραγωγών σκυροδέματος, αλλά και σε επιμέρους τεχνικά στοιχεία που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους μηχανικούς ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ασφάλεια και χρονική διάρκεια ζωής της οικοδομής.

Από τη μεριά του, ο κ. Βασίλειος Σκαράκης, χημικός διευθυντής της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ - Αξιολογητής του ΕΣΥΔ και μέλος της Συντακτικής Ομάδας για τον Κανονισμό Χαλύβων, έκανε εκτενή αναφορά στις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται στον σιδηροπλισμό του σκυροδέματος, ενώ με το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησε ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ των παρευρισκομένων και των ομιλητών, οι οποίοι έσπευσαν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του κοινού.

Την εκδήλωση - στην οποία έδωσε το παρών ο αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών Φραγκίσκος Βακόνδιος, πολλοί μηχανικοί (ιδιώτες και δημοσίων υπηρεσιών), εργατοτεχνίτες κ.ά. χαιρέτισαν η πρόεδρος του Συλλόγου Μελετητών - Μηχανικών ν. Κυκλάδων Άρια Χαραλαμπίδη και ο πρόεδρος του Σωματείου Εμπειροτεχνών - Οικοδομών Εργολάβων Σύρου Ευάγγελος Πέτρου.

Εδώ https://www.facebook.com/logotypos/videos/1938103116439847/ μπορείτε να δείτε το πρώτο μέρος της παρουσίασης του κ. Λίτινα για τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος μαζί με τους χαιρετισμούς της κας Χαραλαμπίδη και του κ. Πέτρου και εδώ https://www.facebook.com/logotypos/videos/1938134676436691/ την δεύτερη παρουσίαση του κ. Λίτινα για τα αδρανή που απαιτούνται βάσει του νέου Κανονισμού

Τέλος, εδώ https://www.facebook.com/logotypos/videos/1938167699766722/ μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του κ. Σκαράκη για τον σιδηροπλισμό του σκυροδέματος.