Ανήσυχοι γονείς και μαθητές της Σύρου για το θέμα των απουσιών

Ανήσυχοι γονείς και μαθητές της Σύρου για το θέμα των απουσιών - Σύρος - Ερμούπολη - Εποχικές ιώσεις και γαστρεντερίτιδες προκαλούν προβλήματα στα σχολεία

Εποχικές ιώσεις και γαστρεντερίτιδες προκαλούν προβλήματα στα σχολεία

 
Ο παρατεταμένος χειμώνας που όλοι βιώνουμε εδώ και πολύ καιρό στη Σύρο αλλά και σε όλη την Ελλάδα, σε συνδυασμό με το γεγονός των χιλιάδων περιστατικών γαστρεντερίτιδας και εποχικών ιώσεων που έχουν πλήξει σαν «κύμα» το νησί και όλη τη χώρα, προκαλούν – μεταξύ άλλων – οξύ πρόβλημα και στην ομαλή λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων, καθώς πολλά παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα των απουσιών τους από τα σχολικά μαθήματα.
 
του Θεοδόση Δανάμπαση
 
Το φαινόμενο αυτό, που φέτος απασχολεί δεκάδες παιδιά και στη Σύρο, έχει διπλή διάσταση, καθώς δημιουργείται αφενός ένα κενό στη διδακτέα ύλη για τον μαθητή και αφετέρου πλανάται πάνω από το κεφάλι του ο κίνδυνος να μείνει μετεξεταστέος, αν έχει υπερκαλύψει το «επίσημο» όριο των αδικαιολόγητων και δικαιολογημένων απουσιών.
 
Πολλοί γονείς, μάλιστα, θα μπορούσαν να αναφέρουν και την ανατροπή του οικογενειακού προγράμματος από το γεγονός ότι τα πολλαπλά περιστατικά ιώσεων σε μικρά κυρίως παιδιά, κάνουν τους γονείς να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι τους για πολλές μέρες, με αποτέλεσμα κάποιος από τους δυο εργαζόμενους γονείς, να χάνει μέρες από το εισόδημά του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον οικονομικό προγραμματισμό της οικογένειας.
 
Προβληματίζει το ζήτημα των απουσιών
 
Για τον λόγο αυτό απευθυνθήκαμε στην καθ’ ύλη αρμόδια για το θέμα αυτό, διευθύντρια του ΓΕΛ Σύρου Ειρήνη Δράκου, η οποία ξεκαθάρισε αρκετά από τα θέματα που απασχολούν γονείς και μαθητές (ως προς της δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
 
Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η κα Δράκου, κάθε μαθητής δικαιούται να λείψει από το σχολείο μέχρι το ανώτατο όριο των 114 ωρών. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως κάθε σχολική μέρα έχει συνολικά 7 ώρες μαθημάτων, οπότε με έναν απλό υπολογισμό, κάθε μαθητής μπορεί να λείψει από το σχολείο έως και 16 ημέρες ανά σχολική χρονιά.
 
Από αυτές τις συνολικά 114 ώρες απουσίας, οι 50 από αυτές μπορεί να είναι αδικαιολόγητες και οι άλλες 64 δικαιολογημένες από γονείς ή γιατρό (εννοείται ότι μπορεί να είναι και όλες δικαιολογημένες).
Ωστόσο, οι γονείς μπορούν να δικαιολογήσουν απουσίες μόνο μέχρι δύο συνεχών ημερών, δεν μπορούν δηλαδή να πάρουν την ευθύνη και να δικαιολογήσουν 3 συνεχείς ημέρες απουσίας ενός μαθητή.
 
Η παραπάνω περίπτωση είναι η πιο απλή και ισχύει για την πλειοψηφία των περιπτώσεων. Τι γίνεται, όμως, με αυτούς τους μαθητές που έτυχε να νοσηλευτούν για μακρύ χρονικό διάστημα σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή αντιμετωπίζουν χρόνια ιατρικά προβλήματα;
 
Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, όταν δηλαδή υπάρχει παρατεταμένη και δικαιολογημένη απουσία από γιατρό λόγω (έκτακτης) σοβαρής ή χρόνιας ασθενείας, τότε το ανώτατο όριο των απουσιών αυξάνεται στις 164 ώρες, με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω μαθητής έχει μέσο όρο τετραμήνων 15 (βαθμό).
 
Η λογική πίσω από αυτή τη ρύθμιση συνδέει την καλή απόδοση του μαθητή με τις απουσίες, με την έννοια ότι ένας καλός σχετικά μαθητής έχει την ικανότητα να καλύψει τα κενά που του έχουν προκύψει από την μη παρακολούθηση της διδακτέας ύλης, κατά τη διάρκεια της απουσίας του.
Ωστόσο, είναι ευθύνη του μαθητή να καλύψει τα όποια κενά έχουν προκύψει από την πολυήμερη απουσία του από το σχολείο, καθώς δεν έχει προβλεφτεί από το υπάρχων εκπαιδευτικό σύστημα κάποιας μορφής αναπλήρωσης των χαμένων μαθημάτων, υπό τη μορφή συμπληρωματικής διδασκαλίας.
 
Οι καθηγητές, ανεπίσημα, μπορούν να δείξουν κάποια βασικά πράγματα κατά τη διάρκεια των σχολικών διαλειμμάτων ή σε κάποια δικά τους κενά, επίσημα όμως δεν προβλέπεται κάποια διαδικασία επί τούτου.
 
Βέβαια, υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που έχουν ενσωματώσει στις υποδομές τους μια σχολική δομή, έτσι ώστε τα παιδιά που νοσηλεύονται εκεί να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους.
 
Επιστρέφοντας στην κανονική τους σχολική μονάδα, οι μαθητές φέρνουν μια βεβαίωση από τον διευθυντή του σχολείου που βρίσκεται μέσα στο νοσοκομείο και αυτό το διάστημα της ασθενείας του μαθητή χρεώνεται κανονικά ως σχολική υπηρεσία.
 
Βέβαια, υπάρχουν και οι περιπτώσεις μαθητών με συγκεκριμένα σοβαρά και χρόνια ιατρικά προβλήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η νεφρική ανεπάρκεια ή χρήζοντα μετάγγισης αίματος, που έχουν αυξημένο όριο απουσιών.