Μήνυμα Επισκόπου π. Πέτρου Στεφάνου για τους επιτυχόντες των πανελλήνιων εξετάσεων

Μήνυμα  Επισκόπου π. Πέτρου Στεφάνου για τους επιτυχόντες των πανελλήνιων εξετάσεων - Σύρος