Παραχώρηση δημοτικών ακινήτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παραχώρηση δημοτικών ακινήτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σύρος - Ερμούπολη - Δημοτικό Συμβούλιο Απόφαση
Αλλάζοντας εκατό τοις εκατό τη θέση της σε σχέση με πέρσι και αντιλαμβανόμενη τη σημασία να εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς προσκόμματα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σύρο, η Δημοτική Αρχή πρότεινε την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας Παναγούλη στο Πνευματικό Κέντρο για τη διδασκαλία μαθημάτων και το τμήμα του ακινήτου επί της Ακτής Στρ. Παπάγου (πρώην Καζίνο) για τη στέγαση των εργαστηρίων του για 3 έτη.
 
του Θεοδόση Δανάμπαση
 
Επίσης, πρότεινε να παραχωρηθεί και ο πρώτος όροφος του κτιρίου Κορνηλάκη για 10 έτη, καθώς εκεί στεγάζεται η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Και οι 3 εισηγήσεις έγιναν ομόφωνα αποδεκτές από το Σώμα.
 
Πάντως, στην περίπτωση που ο Δήμος αρχίσει εργασίες επισκευής στο Πνευματικό Κέντρο, όπως είναι προγραμματισμένο στο Τεχνικό του Πρόγραμμα, θα είναι δυνατή η διακοπή της παραχώρησης της αίθουσας Παναγούλη με εξάμηνη προειδοποίηση και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει βρεθεί νέος αντίστοιχος χώρος που να καλύπτει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.
 
Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε και στην αντικατάσταση του Ιωάννη Δαρζέντα, πρώην προέδρου του ΤΜΣΠΣ, ως μέλους της πενταμελούς επιτροπής που είχε συσταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τον Φίλιππο Αζαριάδη, νέο πρόεδρο του τμήματος.