Σε αναζήτηση νέας στέγης η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Σε αναζήτηση νέας στέγης η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου - Σύρος - Ερμούπολη - Οι όροι της προκήρυξης

Οι όροι της προκήρυξης

 
H Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας  Περιουσίας Αιγαίου προχωρά σε μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση νέου κτηρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Δ/νσης Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
 
του Γιώργου Αλβέρτη
 
 Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα τοπικά ΜΜΕ o ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Βασίλης Καραγιάννης, αναφέρθηκε στα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο υφιστάμενο κτήριο, καθιστώντας σαφές πως η μεταστέγαση τους κρίνεται επιβεβλημένη: «Το κτίριο είναι παλιό, με πολλά προβλήματα. Έχει να συντηρηθεί πολλά χρόνια, πέφτουν σοβάδες, τα παράθυρα δεν κλείνουν, έχουμε μεγάλη κατανάλωση σε ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτιρίου δεν επαρκούν πλέον για τις ανάγκες μας», είπε μεταξύ άλλων, υπογραμμίζοντας ότι, αν και κατάφεραν να ξεπεράσουν την γραφειοκρατία προχωρώντας σε μειοδοτική δημοπρασία, η διαδικασία κρίθηκε άγονη ενδεχόμενα επειδή η τοπική κοινωνία δεν το γνώριζε.
 
Έτσι, στις 25 Απριλίου, στις 11:00 το πρωί, θα γίνει δεύτερη μειοδοτική δημοπρασία στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σύρου (στο κτίριο της Εφορίας στην πλατεία Ηρώων).
 
Για τους ενδιαφερόμενους, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 456,00 τ.μ. δηλαδή συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 365,00 τ.μ ήτοι: ωφέλιμη επιφάνεια γραφειακών χώρων 195,00 τ.μ., ωφέλιμη επιφάνεια χώρων συνεδριάσεων-συμβουλίων 50,00 τ.μ., ωφέλιμη επιφάνεια αρχείων και αποθηκών 120,00 τ.μ. πλέον λοιπών βοηθητικών χώρων (κουζινάκια, wc, διάδρομοι τοίχοι κλπ) 91,00 τ.μ.
 
Ακόμη, θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και απαραίτητα να βρίσκεται στη Ερμούπολη.
 
Τέλος, όλοι όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Στέγασης που συνεδριάζει δημόσια, οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος, έγγραφη προσφορά στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν καθώς και το ζητούμενο μίσθωμα.