Καθάρισαν Ρηχωπό, Φοινικιά και σπηλιά Φερεκύδη

Καθάρισαν Ρηχωπό, Φοινικιά και σπηλιά Φερεκύδη - Σύρος - ΦΟΔΣΑ και συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΦΟΔΣΑ και συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

 
Με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Σύρου, πραγματοποιήθηκαν για δύο περίπου εβδομάδες, εργασίες καθαρισμού των περιοχών Ρηχωπό και Φοινικιάς στην Απάνω Μεριά.
 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τοποθεσία που βρίσκεται η Σπηλιά Φερεκύδη, λόγω και του τουριστικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει. Εκτός από το μονοπάτι μήκους περίπου 2 χλμ και τη Σπηλιά Φερεκύδη, καθαρίστηκαν στο βαθμό του δυνατού σημαντικές εκτάσεις των οικισμών Ρηχωπό και Φοινικιάς, που ως γνωστών αντιμετωπίζουν σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα λόγω της γειτνίασης με τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του νησιού στη θέση Κοράκι.
 
 
Παρά την αντιξοότητα των συνθηκών, μιας και η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι απομακρυσμένη και οι δυσκολίες προσβασιμότητας και μεταφοράς των απορριμμάτων ήταν μεγάλες, από την επιχείρηση καθαρισμού συλλέχθηκε συνολικά περίπου 1 τόνος ανακυκλώσιμων υλικών (σακούλες, χαρτί, πλαστικό κ.α.) που ήταν διασκορπισμένα σε δεκάδες σημεία. Όλο το φορτίο μεταφέρθηκε στον ΧΥΤΑ και συγκεκριμένα, στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών, προκειμένου να γίνει η σχετική διαλογή, επεξεργασία και αποστολή του στο ΚΔΑΥ Αθηνών.
 
Η διοίκηση του ΦΟΔΣΑ, ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των κατοίκων των περιοχών της Απάνω Μεριάς. Πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει έως σήμερα. Ο Φορέας εξετάζει σοβαρά μελλοντικές λύσεις με στόχο την ολοκληρωμένη και ουσιαστικότερη αντιμετώπιση του ζητήματος και τη βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζουν οι παραπάνω περιοχές σε αισθητικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.  
 
 
Το_Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ ευχαριστεί τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Περιβάλλοντος κ. Μάριο Βουτσίνο, καθώς επίσης και τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου για την άψογη συνεργασία που υπάρχει και είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί στο μέλλον για κάθε θέμα που προκύπτει στην καθαριότητα και στη λειτουργία του ΧΥΤΑ.