Όταν έχεις μάθει αλλιώς….

Όταν έχεις μάθει αλλιώς…. Σύρος - ποδήλατα παραλία - Σύρος

      

 

ΕΣΠΕΥΣΕ το Λιμενικό Ταμείο να τοποθετήσει βάσεις στάθμευσης ποδηλάτων στον πεζοδρόμο της παραλίας, ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο της πρόσδεσης ποδηλάτων πάνω στις μπάρες, αλλά δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα αυτή η τοποθέτηση.
 
Σχολιάζει ο Γιάννης Ρουσσουνέλος
 
Τα ποδήλατα εξακολουθούν να δένονται στις μπάρες, αν και η απόσταση των βάσεων απέχει μόνο λίγα μέτρα.
 
Μωρέ, όταν έχεις συνηθίσει κάτι και σε βολεύει καλύτερα, έχεις γραμμένη στα παλιά σου τα παπούτσια την αισθητική του χώρου ή την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.