Τον δρόμο της Δικαιοσύνης παίρνει το συμβάν στον Γαλησσά

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
του Θεοδόση Δανάμπαση

Ύστερα από μια σειρά ερωτημάτων που τέθηκαν από τα μέλη της μειοψηφίας σχετικά με το περιστατικό της εκρίζωσης συγκεκριμένης χερσαίας ζώνης στον παλιό αιγειαλό του Γαλησσά, η οποία ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία και φιλοξενούσε προστατευόμενα αυτοφυή φυτά (σκίνοι), από υπηρεσιακά και πολιτικά στελέχη του Δήμου, ο Δήμαρχος έκανε γνωστό στο Σώμα ότι έχει διαταχθεί σχετική ΕΔΕ (Ένορξη Διοικητική Εξέταση) για τα φερόμενα εμπλεκόμενα μέλη (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μάριος Βουτσίνος, πρόεδρος κοινότητας Γαλησσά Γιάννης Βουτσίνος και υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος), ενώ παράλληλες ενέργειες έχουν κινήσει η Κτηματική Υπηρεσία, η Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Ωστόσο, το θέμα δεν τελειώνει σε πολιτικό ή διοικητικό επίπεδο, καθώς οι εμπλεκόμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι και με την Δικαιοσύνη, ύστερα και από την ανάμειξη της Εισαγγελίας στην σχετική υπόθεση.

Περισσότερο ρεπορτάζ στο ερχόμενο φύλλο του "Λ".