Τα ονόματα των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ονόματα των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Σύρος - Ερμούπολη - Αρχαιρεσίες  Συλλόγου Στερεοελλαδιτών  Σύρου

Αρχαιρεσίες  Συλλόγου Στερεοελλαδιτών  Σύρου

 

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν των εκλογών του συλλόγου μας που διεξήχθηκαν  την 5-3-2017, η σύνθεση του  Δ.Σ. είναι ως εξής.

 

ΤΙΤΛΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΡΑ Μαργαρίτα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ Ιωάννα

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΟΥΡΜΑ Αικατερίνη

ΤΑΜΙΑΣ

ΚΟΥΤΡΑΣ Θεμιστοκλής


Εκπρόσωπος του συλλόγου  είναι ο κ. Κούτρας Θεμιστοκλής

Τηλ επικ: 6981 800630