ΣΑΒΒΑΤΑ & ΚΥΡΙΑΚΕΣ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΓΑΛΗΣΣΑ - ΦΟΙΝΙΚΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ - ΒΑΡΗ - ΑΖΟΛΙΜΝΟ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ:

09:00 - 13:00 - 18:00 (Τα δρομολόγια 09:00 & 13:00 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ - ΚΙΝΙ - ΓΑΛΗΣΣΑ - ΦΟΙΝΙΚΑ - ΑΖΟΛΙΜΝΟ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ)

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΑΖΟΛΙΜΝΟ - ΒΑΡΗ - ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΑ - ΓΑΛΗΣΣΑ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ:

10:45 - 14:30 - 16:30 (Το δρομολόγιο 16:30 κατεβαίνει από ΓΑΛΗΣΣΑ - ΚΙΝΙ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ)

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΚΙΝΙ:

09:00 - 13:00

ΚΙΝΙ - ΓΑΛΗΣΣΑ - ΦΟΙΝΙΚΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ - ΒΑΡΗ - ΑΖΟΛΙΜΝΟ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ:

09:20 - 13:20

ΚΙΝΙ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ: 17:20