Σχοινούσα

Μια νέα εποχή ξεκινάει για το άνυδρο νησί της Σχοινούσας, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας παραγωγής και διάθεσης 400 κυβικών πόσιμου νερού ανά ημέρα, καθώς και η παλαιότερη μονάδα δυναμικότητας 100 κυβικών, επιλύοντας έτσι το μείζον πρόβλημα της υδροδότησης του νησιού.

Subscribe to Σχοινούσα