ΔΕΙΤΕ τι απαιτείται για την εξαγορά Πλασματικών Ετών

ΔΕΙΤΕ τι απαιτείται για την εξαγορά Πλασματικών Ετών - Σύρος - ΙΝΕ ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου

ΙΝΕ ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου

 
Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων στο πλαίσιο των δράσεων του ενημερώνει  για τον «Υπολογισμό Εισφορών Εξαγοράς Αναγνωριζόμενων Χρόνων» (Αρ. 34 του Ν. 4387/2016 όπως ισχύει).
 
Ο χρόνος ασφάλισης αποτελεί τη νομική προϋπόθεση από την οποία εξαρτάται, μεταξύ άλλων δικαιωμάτων (π.χ. περίθαλψη, επιδόματα), το δικαίωμα σε συνταξιοδοτικές παροχές. Ως χρόνος ασφάλισης εκτός από τον χρόνο πραγματικής και προαιρετικής ασφάλισης νοείται και ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης.
 
Με την πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που επήλθε με το Ν. 4387/2016 παραμένουν αμετάβλητες οι ισχύουσες διατάξεις που καθορίζουν ποιοι θεωρούνται πλασματικοί  χρόνοι ασφάλισης και επέρχονται αλλαγές μόνο ως προς τον τρόπο υπολογισμού αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
 
Ως αναγνωριζόμενοι χρόνοι ασφάλισης εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη:
 
 • Ο χρόνος στρατιωτικός υπηρεσίας
 • Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
 • Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες
 • Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη
 • Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης
 • Ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή. Για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο (κενό ασφάλισης)
 • Ο χρόνος κύησης και λοχείας
 • Ο χρόνος απεργίας
 • Ο πλασματικός χρόνος παιδιών
 • Ο χρόνος μαθητείας
 • Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης
 • Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας.
 
Επίσης το παρόν άρθρο αναφέρεται στα ακόλουθα:
 
 • Διαφοροποιήσεις στο πεδίο της εφαρμογής
 • Υπολογισμός εξαγοράς μισθωτών
 • Υπολογισμός εισφοράς ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων
 • Τρόπος καταβολής της εισφοράς
 
Διαβάστε αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2017/09/EKSAGORA_PLASMATIKWN_ETWN.pdf
 
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-12/
 
Εναλλακτικά απευθυνθείτε στο περιφερειακό παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου – Κυκλάδων, Ανδρέα Κάργα 62 Σύρος, τηλ.: 22810 81692 & 22810 85306, email: syrosinediktio@inegsee.gr.
 
Περιφερειακή συντονίστρια για το Παράρτημα της Σύρου: Χριστίνα Οικονόμου