Απαραίτητη ενημέρωση για τις ειδικές παρακρατήσεις συντάξεων

Απαραίτητη ενημέρωση για τις ειδικές παρακρατήσεις συντάξεων - Σύρος - Σωματείο Συνταξιούχων Γήρατος – Αναπηρίας και Επικουρικών Ταμείων Κυκλάδων

Σωματείο Συνταξιούχων Γήρατος – Αναπηρίας και Επικουρικών Ταμείων Κυκλάδων

 

1.Με τον νόμο 4024/2011 (άρθρο 2 παράγραφος 1) στους συνταξιούχους που δεν είχαν συμπληρώσει το 55° έτος ηλικίας, από 1.11.2011 μειώθηκε η μηνιαία κύρια σύνταξη για το επί πλέον των 1000 ευρώ ποσό κατά 40%.

2.Εξαίρεση υπήρξε, μεταξύ άλλων ειδικών περιπτώσεων και για όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί με τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον χρόνια πραγματικής ασφάλισης. Για την περίπτωση αυτών των συνταξιούχων (ηλικία κάτω των 55 ετών και 35 χρόνια πραγματικής ασφάλισης) στον ίδιο νόμο (άρθρο 2 παράγραφος 2) προβλεπόταν μείωση της κύρια σύνταξης σε ποσοστό 20% στο επί πλέον των 1200 ευρώ ποσό.

3.    Σε πολλούς συναδέλφους αυτής της περίπτωσης όμως το ΙΚΑ ή άλλοι ασφαλιστικοί φορείς έκαναν μείωση κατά 40%. Ο ΕΦΚΑ πλέον διαπιστώνοντας το «λάθος» αυτό, αφ’ ενός σταμάτησε την επί πλέον παρακράτηση, αφ’ ετέρου υποχρεούται να επιστρέφει στους συναδέλφους την διαφορά του 20% ποσοστού της παρακράτησης. Την επιστροφή αυτή δικαιούνται μόνο όσοι εμπίπτουν στην διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 του ν. 4024/ 2011. Μπορούν να απευθυνθούν στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ ή άλλα ταμεία) και να αιτηθούν την επιστροφή των επιπλέον παρακρατηθέντων ποσών, προσκομίζοντας την απόφαση συνταξιοδότησης στην οποία να φαίνονται τα 35 χρόνια ασφάλισης. Κι ακόμα είναι καλό να ελέγξουν και την πιθανότητα να μην έχει σταματήσει η παρακράτηση των ποσοστών 40% ή 20% ανάλογα την περίπτωση μετά την συμπλήρωση των 55 ετών ηλικίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                  ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ