Κόκκινο στην επέκταση του αεροδρομίου (20 χρόνια πριν)

Κόκκινο στην επέκταση του αεροδρομίου (20 χρόνια πριν) - Σύρος - Περιβαλλοντική καταστροφή επικαλέστηκε το Κοινοτικό Συμβούλιο του Μάννα

Περιβαλλοντική καταστροφή επικαλέστηκε το Κοινοτικό Συμβούλιο του Μάννα

 

ΑΝΤΙΘΕΤΟ σε επέκταση του αεροδρομίου κατά 300 μέτρα (πριν 20 χρόνια)  τάχθηκε το Κοινοτικό Συμβούλιο του Μάννα με το σκεπτικό ότι η επέκταση αυτή θα προκαλέσει περιβαλλοντική καταστροφή και θα θάψει το χωριό.

Εξάλλου, και η περιβαλλοντική μελέτη που έστειλε το ΥΠΕΧΩΔΕ στην Κοινότητα κάνει αναφορά για σημαντική οπτική ρύπανση η οποία θα προκληθεί εξαιτίας του αναχώματος, αλλά και ηχητική ρύπανση αφού θα προσαπογειώνονται μεγαλύτερα αεροσκάφη με αποτέλεσμα το μέτρο μέτρησης του υπάρχοντος θορύβου θα φτάσει στον αριθμό 40 από 25 που κυμαίνεται σήμερα.