Επιείκεια λόγω συγγνωστής και πραγματικής πλάνης

Επιείκεια λόγω συγγνωστής και πραγματικής πλάνης - Σύρος - Απαλλαγή για δεκάδες επαγγελματίες, φορείς και συλλόγους  για «παράνομη αφισοκόλληση»  - Αθανασίου -

Απαλλαγή για δεκάδες επαγγελματίες, φορείς και συλλόγους  για «παράνομη αφισοκόλληση»

 

Απαλλακτικές από πρόστιμα που ξεκινούν από τα 1500 ευρώ και φτάνουν περίπου τις 30.000 ευρώ, ήταν οι πρώτες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (ύστερα από εισήγηση και της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου) για τις περιπτώσεις δεκάδων επαγγελματιών, φορέων, συλλόγων κ.ά. νομικών προσώπων που είχαν κατηγορηθεί –ύστερα από επώνυμη καταγγελία – για παράνομη αφισοκόλληση.

του Θεοδόση Δανάμπαση

Οι υποθέσεις αυτές εξετάστηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα από την Επιτροπή Υπαίθριας Διαφήμισης, η οποία προέβη σε εκθέσεις αυτοψίας, βεβαιώνοντας όσες παραβάσεις είχαν τελεστεί.

Εν συνεχεία ανέλαβε η Επιτροπή Ακροάσεως Ελεγχομένων, η οποία αποτελείται από τον αντιδήμαρχο Αλέξη Αθανασίου, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Σύρου Δημήτρη Κοσμά και τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας Μάρκο Ρούσσο. Αφού άκουσαν τις προφορικές απαντήσεις των ελεγχομένων και αφού διάβασαν τα υπομνήματα με τα οποία τοποθετήθηκαν διάφοροι άλλοι (είχαν το δικαίωμα να το κάνουν μέχρι και 10 μέρες μετά την αρχική τους κλήση στην Επιτροπή), προέκυψε ένα πρακτικό το οποίο και εξετάστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εκεί, και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου πως πρόκειται για συγγνωστή και πραγματική πλάνη εκ μέρους των παραβατών, το Σώμα αποφάσισε να μην υπάρξει κάποια κύρωση για όσους επέπεσαν για πρώτη φορά σε αυτή την παρατυπία, ενημερώνοντας όμως πως οποιοσδήποτε υποπέσει στο παράπτωμα αυτό για δεύτερη φορά, θα υποστεί τελικά το πρόστιμο που του αναλογεί.

Α. Αθανασίου: «Δημιουργεί πρόβλημα στην πόλη η καταγγελιομανία»

Ερωτηθείς να σχολιάσει την όλη διαδικασία και το αποτέλεσμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο τότε προεδρεύων της Επιτροπής Ακροάσεως Ελεγχομένων (τώρα είναι πρόεδρος ο Δημήτρης Κοσμάς), αντιδήμαρχος Αλέξης Αθανασίου, τόνισε τα εξής: «Εμείς ουσιαστικά είχαμε την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου να ακροαστούμε αυτό τον κόσμο και αφού στείλαμε όλα τα πρακτικά στο Σώμα, το προεδρείο ζήτησε και τη γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου, η οποία έλεγε ότι οι εξεταζόμενοι υπέπεσαν σε μία νομική συγγνωστή και πραγματική πλάνη και επειδή είναι η πρώτη φορά που βρέθηκαν ως παραβάτες, προτάθηκε να απαλλαγούν.

Κάποια στιγμή, όμως, πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα των πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης, για τις οποίες απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές και έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού λόγω του γεγονότος ότι η Ερμούπολη είναι ιστορικός τόπος. Θα πρέπει να μπουν στην πόλη αυτές οι ειδικές πινακίδες υπαίθριας διαφήμισης έτσι ώστε να γίνεται γνωστό σχεδόν σε όλους το πολιτιστικό προϊόν του τόπου. Τη διαδικασία αυτή για την εκ νέου υποβολή μελετών χωροθέτησης και έγκρισης των υπαίθριων πινακίδων θα την αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία, ωστόσο είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία μπορεί να διαρκέσει και μερικά χρόνια.

Η καταγγελιομανία, λοιπόν, κάποιων μεμονωμένων συμπολιτών μας δημιουργεί διάφορες στρεβλώσεις στη λειτουργία της πόλης. Κανείς δεν είπε ότι πρέπει να αφισορυπαίνουμε, να βάζουμε αφίσες σε δέντρα και κολόνες.

Αφήστε που αυτό το γεγονός επηρεάζει και δεκάδες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον χώρο, όπως εκτυπωτικές εταιρείες, γραφίστες, παραγωγούς μουσικών παραστάσεων. Όλη αυτή, λοιπόν, η καταγγελιομανία δημιουργεί τελικά πρόβλημα στον τόπο καθώς έτσι χάνονται δουλειές και χρήματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ενισχύσει την τοπική κοινωνία και οικονομία του νησιού», κατέληξε ο κ. Αθανασίου.