«Στο περιθώριο η Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης»

«Στο περιθώριο η Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης» - Σύρος - Βολές από τον Κοινοτικό Σύμβουλο Ερμούπολης Γιάννη Καφούρο

Βολές από τον Κοινοτικό Σύμβουλο Ερμούπολης Γιάννη Καφούρο

 

"Το θέμα της αποδυνάμωσης των επιτροπών του Δήμου μας, είναι αρκετά παλιό. Χρονολογείται από την πρώτη κιόλας στιγμή που ανέλαβε τις τύχες του τόπου μας η σημερινή Δημοτική Αρχή.

Είναι γνωστό ότι θέματα ουσίας, ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της πόλης μας, αποφασίζονται κάθε φορά σε κάποιο γραφείο, παρακάμπτοντας τα καθ’  ύλη αρμόδια όργανα.

Έχω ασχοληθεί αρκετές φορές, κατά το παρελθόν, με το θέμα και έχω δημοσιοποιήσει πλήθος στοιχείων που πιστοποιούν τα ανωτέρω.

Ο Καλλικράτης, προκειμένου να διευκολύνει την αποσυμφόρηση των θεμάτων που απασχολούν το Δημοτικό  Συμβούλιο, προέβλεπε την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις Δημοτικές Κοινότητες.

Αντ’ αυτού, με το πέρασμα του χρόνου και σε ό,τι αφορά τον Δήμο μας, αντί οι αρμοδιότητες αυτές να πληθαίνουν, έβαιναν διαρκώς μειούμενες. Κατάντησαν οι Δημοτικές Κοινότητες να ασχολούνται με θέματα δευτερευούσης σημασίας, θέματα επουσιώδη και  συνήθως  αυτονόητα. Για παράδειγμα, ζητήθηκε από την Κοινότητα Ερμούπολης 2-3 φορές να αποφανθεί αν θα έπρεπε να παραχωρηθεί ή όχι θέση στάθμευσης σε άτομα με ειδικές, κυρίως κινητικές, δυσκολίες.

Θέματα ουσίας, ενέργειες που δημιουργούν οπτικά και λειτουργικά προβλήματα στην πόλη, παρακάμπτουν συστηματικά την - κατά τον νόμο - αρμόδια να γνωμοδοτεί ή να αποφασίζει Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης.

Τελευταίο δείγμα παραγκωνισμού της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης αποτελεί  το γεγονός ότι, ενώ ο κόσμος στην Ερμούπολη βοά γύρω από το στήσιμο αγάλματος σε περίοπτη θέση του λιμανιού του μεγάλου Μάρκου Βαμβακάρη και ενώ φαίνεται ότι έχουν γίνει αρκετές κουβέντες για το θέμα σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, ούτε κουβέντα για συζήτηση του θέματος στην Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης.

Ο Καλλικράτης αναφέρει ότι απόφαση που αφορά τις παρεμβάσεις στην οπτική και λειτουργία της πόλης, θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από γνωμοδότηση της αντίστοιχης Κοινότητας. Σε διαφορετική περίπτωση,  η όποια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κινδυνεύει να ακυρωθεί μετά από προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Για τον ουσιαστικό ρόλο που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να παίξει η Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης στην εύρυθμη λειτουργία της  πόλης μας, σας παραθέτω  το παρακάτω παράδειγμα.

Μεταξύ των θεμάτων του προηγούμενου συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης συζητήθηκε το αίτημα για την τοποθέτηση κολωνακίων  επί του οδοστρώματος, μπροστά από το άγαλμα του Μιαούλη στην πλατεία. Για πολλούς  λόγους, το αίτημα απορρίφτηκε. Αρκετά από τα κολωνάκια που έχουν τοποθετηθεί στην  πόλη  μας, τοποθετήθηκαν - όπως είναι γνωστό - χωρίς γνωμοδότηση της Επιτροπής Συγκοινωνιών και χωρίς απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας.

Η αντίληψη που επικρατεί τα τελευταία τρία χρόνια στον Δήμο περί της τοποθέτησης εμποδίων στο οδόστρωμα, είναι ότι τα κολωνάκια πρέπει να τοποθετούνται όπου δεν επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων. Φανταστείτε, δηλαδή, εάν δεν υπήρχαν από την πλευρά κάποιων ανθρώπων αντιδράσεις, την εικόνα που θα είχε αυτή τη στιγμή η νεοκλασική  Ερμούπολη".

Γιάννης Καφούρος

Κοινοτικός σύμβουλος Ερμούπολης