Ένωσαν δυνάμεις μείζονα και ελάσσονα μειοψηφία

Ένωσαν δυνάμεις μείζονα και ελάσσονα μειοψηφία - Σύρος - Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη για την μη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων

Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη για την μη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων

 
Την απόφαση να προσφύγουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, έλαβαν από κοινού οι επικεφαλής της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να καταγγείλουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 18 Δεκεμβρίου του 2017, αναφορικά με την μη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος.
 
του  Θεοδόση Δανάμπαση
 
Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Γιαλόγλου και ο Παύλος Χρυσαφίδης κατέφυγαν προς την Αποκεντρωμένη με το αίτημα να καταστεί άκυρη η απόφαση της Δημοτικής Αρχής ως παράνομη, καθώς – σύμφωνα με τις υποδείξεις τους – θα προκαλέσει οικονομική ζημία στο δημοτικό ταμείο και επιπλέον θα επισύρει κυρώσεις στους αιρετούς που ψήφισαν υπέρ της απόφασης της Δημοτικής Αρχής.
 
Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, είχε ζητηθεί από το κεντρικό κράτος προς όλους τους Δήμους το άνοιγμα λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στις ομάδες λογαριασμών Νο 250 (Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97) και Νο 260 (Ταμειακής Διαχείρισης Λογαριασμού), καθώς είναι υποχρεωτική, αφού - σε διαφορετική περίπτωση- η μη συμμόρφωση των υπόχρεων φορέων θα επισύρει κυρώσεις.