Απολογισμός και Προγραμματισμός Δράσεων Τουριστικής Προβολής

Απολογισμός και Προγραμματισμός Δράσεων Τουριστικής Προβολής - Δήμος Σύρου - Ερμούπολης

Δήμος Σύρου - Ερμούπολης

 

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:00, θα προβεί  σε συνάντηση με θέμα: «Απολογισμός και Προγραμματισμός Δράσεων Τουριστικής Προβολής», στην αίθουσα Βαλμά του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Η παρουσία όλων κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική.