Πρόσκληση για τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «ΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ»

Πρόσκληση για τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «ΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ» - Σύρος

    

 

H Διοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήματος "ΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ" προέβη στη δημοσιοποίηση πρόσκλησης ενδιαφερομένων μέσω σχετικής ανάρτησης  στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στην πύλη Κοινωφελείς Περιουσίες - Ομάδα 11 και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην υποσελίδα Νέα - ανακοινώσεις, για τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 έτη.
 
Περισσότερα στο έγγραφο που ακολουθεί: