Ενίσχυση μαθητικού τουρισμού με θεματικές διαδρομές

Ενίσχυση μαθητικού τουρισμού με θεματικές διαδρομές - Σύρος - Προτάθηκαν δύο διαδρομές

Προτάθηκαν δύο διαδρομές

 
Στο πλαίσιο πρότασης ένταξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης σχετικά με την προστασία και ανάδειξη των περιοχών NATURA 2000 της Απάνω Μεριάς, το Σώμα αποφάσισε να συμμετάσχει με τη δημιουργία δύο διαδρομών περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κατάλληλων να απευθυνθούν κυρίως σε μαθητές γυμνασίου – λυκείου, κατά τη διάρκεια των σχολικών επισκέψεων στο νησί.
 
του Θεοδόση Δανάμπαση
 
Οι δύο διαδρομές που προτάθηκαν από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου και οι οποίες επιλέχθηκαν ώστε να μην είναι επικίνδυνες, να είναι μεσαίας απόστασης και να παρουσιάζουν περιβαλλοντικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον είναι α) η διαδρομή Μύτακας – Παπούρι – Βαρβαρούσα (περίπου 5,5 χλμ) και β) η διαδρομή Κάμπος – Γριά Σπηλιά – Γράμματα (περίπου 5,5 χλμ).
 
Για τον σκοπό αυτό, η Δ/νση εισηγήθηκε οι δύο παραπάνω διαδρομές να αναβαθμιστούν, με καθαρισμό, ενημερωτικές πινακίδες, σήμανση κ.ά., να δημιουργηθεί  ενημερωτικό υλικό για τους μαθητές (φυλλάδιο, ιστοσελίδα, εφαρμογή σε κινητό με τις πληροφορίες των περιοχών αυτών), καθώς επίσης και να εκπαιδευτούν κατάλληλα μέλη του προσωπικού του Δήμου, όπως και εθελοντές, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν χωρίς χρέωση την ξενάγηση των σχολείων, μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους των σχολικών εκδρομών ή και των περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
 
Επιπλέον, οι ξεναγήσεις, σημειώνεται, πως θα προταθούν και στο σύνολο των σχολείων του νησιού.